چابکی، چرا و چگونه - تولید چابک

ایران بانو دات کام
چابکی، چرا و چگونه - تولید چابک,
با آغاز قرن بیست و یکم سازمانهای تولیدی تغییرات اساسی و شدیدی را پیرامون خود تجربه کردند. این تغییرات، آنها را به سمت چالشهای نوینی هدایت می کند که عدم توجه به آنها، بقا و موفقیت سازمانهای تولیدی را تهدید می‌کند. این موقعیت حیاتی منجر به آن شده است که بسیاری از سازمان های تولیدی در اولویت های کسب و کار و دیدگاه های استراتژیک خود تجدید نظر کنند. سازمانهای‌ تولیدی برای پاسخ به این چالشهای کسب و کار، رویکرد نوینی‌ به نام تولید چابک (Agile Manufacturing) را توسعه دادند. تولید چابک را توانایی بقا و پیشرفت در یک محیط بسیار رقابتی با تغییرات مستمر و غیر قابل پیش بینی، به وسیله واکنش سریع و موثر نسبت به تغییرات و همچنین ایجاد محصولات و خدمات بر اساس خواست مشتری تعریف کرده اند.
در این مقاله ابتدا روندهای تاریخی‌ و شرایط محیطی که منجر به ظهور تولید چابک شده است را بررسی و سپس مروری بر توانائیها و شایستگیهای مورد نیاز برای‌ چابکی و همچنین فراهم کننده های چابکی خواهد داشت. در انتها نیز تعدادی از نشانه های‌ چابکی را در سازمانهای تولیدی معرفی می‌ کند.
رضا بندریان
منبع : مهندسی صنایع

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه