نیکوتین چیست؟چه موادی است؟

نیکوتین چیست؟چه موادی است؟

مجموعه : اعتیاد و مواد مخدر
نیکوتین چیست؟چه موادی است؟
نیکوتین ماده مخدری است که به طور طبیعى در تنباکو وجود دارد و به مراتب بیشتر از هروئین و کوکائین اعتیادآور است. بدن از لحاظ فیزیکى و همچنین روحى به نیکوتین وابسته مى شود. مطالعات نشان داده است که سیگارى ها براى پیروزى کامل باید هم در ترک و هم در باقى ماندن در ترک سعى و تلاش کنند. وقتى دود سیگار بلعیده مى شود، نیکوتین به داخل ریه ها حمل مى شود،
 
جایى که به سرعت توسط خون جارى در رگ ها جذب و به سراسر بدن پخش مى شود. نیکوتین روى قسمت هاى بدن تأثیر مى گذارد: قلب، سیستم گردش خون، سیستم هورمونى و متابولیسم و مغز. نیکوتین حتى در شیر مادر و ترشحات مخاطى پشت گردن سیگارى ها وجود دارد. در دوران باردارى نیکوتین آزادانه وارد بند جفت و جفت می شود و در مایع آمونیوم نیز یافت مى شود. همچنین از طریق ناف وارد بدن جنین مى شود.

نیکوتین روى قسمت هاى بدن تأثیر مى گذارد: قلب، سیستم گردش خون، سیستم هورمونى و متابولیسم و مغز. نیکوتین حتى در شیر مادر و ترشحات مخاطى پشت گردن سیگارى ها وجود دارد. در دوران باردارى نیکوتین آزادانه وارد بند جفت و جفت می شود و در مایع آمونیوم نیز یافت مى شود. همچنین از طریق ناف وارد بدن جنین مى شود.

عوامل متعددى در سرعت و روند عملکرد و دفع نیکوتین دخالت دارد خیلی مهم است. به طور معمول، در بدن یک سیگارى 3 تا 4 روز پس از آخرین استعمال ِ سیگار، نیکوتین وجود دارد. نیکوتین احساس لذت بخشى را در شخص به وجود مى آورد که این احساس در فرد سیگارى تمایل او را در کشیدن بیشتر سیگار افزایش مى دهد. همچنین مانند یک عامل کاهش دهنده فعالیت بدنى وارد فرمان هاى ارسالى به سلول هاى عصبى مى شود.

 
همچنان که سیستم عصبى با نیکوتین سازگارى پیدا می کند، تمایل فرد سیگارى براى کشیدن سیگار و در نتیجه مقدار نیکوتین در خون افزایش مى یابد. بعد از مدتى قدرت تحمل نسبت به مواد مخدر در بدن فرد سیگارى بالا مى رود، به طورى که فرد را به سوى بیشتر مصرف کردن سیگار سوق مى دهد. عاقبت نیکوتین موجود در بدن فرد سیگارى به سطحى معلوم مى رسد و سپس براى باقى ماندن در این سطح و دریافت نیکوتین لازم، به تعداد استعمال سیگار افزوده مى شود.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه