گردآوری فان خونه: یک دختر دانش آموز امریکایی برای اولین بار در تاریخ این کشور موفق شد در مسابقات انفرادی مختلط همه حریفان مرد را شکست داده و به عنوان نخست این رقابتها دست پیدا کند!. برادر او نیز در این رشته ورزشی یک قهرمان مدرسه ای است. هیچ قانون خاصی که از حضور دختران برای مبارزه با حریفان مرد جلوگیری کند وجود ندارد. او در مصاحبه اش گفته است برای اینکه مادرش اجازه دهد او در رقابتها حضور پیدا کند مجبور شد بازوی او را با یک فن رزمی بپیچاند و زمانی که او رضایتش را اعلام کرد او از خوشحالی گری ...

عکس از دختری که پسران را روی تشک کشتی مغلوب میکند !

گردآوری فان خونه: یک دختر دانش آموز امریکایی برای اولین بار در تاریخ این کشور موفق شد در مسابقات انفرادی مختلط همه حریفان مرد را شکست داده و به عنوان نخست این رقابتها دست پیدا کند!

برادر او نیز در این رشته ورزشی یک قهرمان مدرسه ای است. هیچ قانون خاصی که از حضور دختران برای مبارزه با حریفان مرد جلوگیری کند وجود ندارد. او در مصاحبه اش گفته است برای اینکه مادرش اجازه دهد او در رقابتها حضور پیدا کند مجبور شد بازوی او را با یک فن رزمی بپیچاند و زمانی که او رضایتش را اعلام کرد او از خوشحالی گریه کرد. مربی وی معتقد است او از نظر جسمی و روحی فوق العاده مقاوم است و مناسب این رشته ورزشی میباشد.
در سال ۲۰۱۱ در مسابقات فینال کشتی مدارس رقیب او به دلیل اینکه وی یک دختر است از مبارزه با وی چشم پوشید و حاضر به مبارزه روی تشک نشد. او در مصاحبه اش گفته بود کشتی یک ورزش مبارزه ای است که نیازمند خشونت است و من حاضر نیستم این خشونت را روی یک دختر اعمال کنم.
او میگوید من روی تشک مسابقه به هیچ عنوان به جنسیت خود فکر نمیکنم و تنها روی پیروزی در مبارزه ام تمرکز میکنم.

17[WwW.Kamyab.IR]

18[WwW.Kamyab.IR]

19[WwW.Kamyab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه