در گذرهای منتهی به حرم امام علی (ع) ، مغازه‌های بسیاری یک نوع شیرینی خاصی می‌فروشند که عراقی‌ها علاقه فراوانی به آن دارند. نام این شیرینی «دهین ابوعلی» است. عکس شیرینی. خوراکی های خوشمزه.

در گذرهای منتهی به حرم امام علی (ع) ، مغازه‌های بسیاری یک نوع شیرینی خاصی می‌فروشند که عراقی‌ها علاقه فراوانی به آن دارند. نام این شیرینی «دهین ابوعلی» است.

 

 

 

شیرینی دهین ابوعلی - تصویر 1

 

 

 • شیرینی دهین ابوعلی - تصویر 2

 

 • شیرینی دهین ابوعلی - تصویر 3

 

 • شیرینی دهین ابوعلی - تصویر 4

 

 • شیرینی دهین ابوعلی - تصویر 5

 

 • شیرینی دهین ابوعلی - تصویر 6

شیرینی دهین ابوعلی

 • شیرینی دهین ابوعلی - تصویر 7

 

 • شیرینی دهین ابوعلی - تصویر 8

عکس شیرینی

 • شیرینی دهین ابوعلی - تصویر 9

خوراکی های خوشمزه

 • شیرینی دهین ابوعلی - تصویر 10

 

 • شیرینی دهین ابوعلی - تصویر 11

 

 • شیرینی دهین ابوعلی - تصویر 12

 

 • شیرینی دهین ابوعلی - تصویر 13

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه