راه حل استراتژیک برای مشاغل کوچک و متوسط

ایران بانو دات کام
راه حل استراتژیک برای مشاغل کوچک و متوسط,
روی سخن با آندسته از مدیران و صاحبان سازمانهای کوچک و متوسط اعم از اقتصادی و یا غیر اقتصادی است که :
۱) در راستای بقا و توسعه شرکت خود در بازار مرتبط ، ضرورت استقرار واحد بازاریابی در مجموعه خود را به
عنوان یکی از واحدهای اصلی سازمانی نظیر تولید، مالی، تدارکات و فروش احساس کرده اند.
۲) حوزه فعالیت بازاریابی را مرتبط و اثر گذار بر کلیه واحدهای موجود در سازمان و نیز تمامی عوامل خارج از آن ارزیابی می کنند و مهمتر از همه...
۳) به عنوان مرکز قدرت سازمان خود آماده اند تغییر و تحولی بنیادین را با هدف بقا و توسعه در جای جای بنگاه اقتصادی خود آغاز نمایند.
۴) اما از آنجا که سرمایه گذاری بر این مقوله را فراتر از بنیه مالی سازمان ارزیابی می کنند، مدتهاست که در حسرت این نوشدارو با انبوهی از مسائل درون و برون سازمانی خو گرفته اند و حتی باور حل این مسائل را نیز از دست داده اند.
چاره چیست؟ کار تحقیقاتی اعم از تدوین ، ارزیابی ، اجراء ، و کنترل استراتژی سازمانی یا بازاریابی ، استقرار نظامهای کیفیت و ... قیمت خود را دارد. آیا دیگرانی که فعلا" توان مالی استفاده از این منابع را ندارند محکوم به زوال و محدود ماندن در روند بسیار کند آزمون و خطا می باشند؟
با نگرشی اقتضائی و متناسب با حداقل توان سرمایه گذاری این دسته از مشاغل کوچک و متوسط و با هدف استقرار الزامات و بنیادهای تحول در سازمان ، راه برای نیل به چنین گریزی هموار می شود و فرصتی تاریخی فرا راه آنان گسترده می گردد.
متدولوژی بازاریابی بدون تبلیغات استراتژی یا راهبردی خلاقانه است که در کوتاه مدت ( حدود شش ماه) افقهای فرا راه سازمان شما را پدیدار می نماید و بر راه حلهای بومی و منطبق با شرایط خاص داخلی و خارجی مجموعه شما جهت نیل به اهداف سازمانی، متمرکز می گردد. این قالب فعالیت، دارای ویژگی های زیر می باشد :
الف) برگرفته شده از مبانی علمی و تئوریک بازاریابی و مدیریت.
ب) روش های ساده عارضه یابی در قالب فهرستهای بازبینی.
ج) سرمایه گذاری بالنسبه کمتر.
د) زمینه ساز درک و به کار گیری الزامات سازمانی جهت نیل به توفیق در بازار ( فرمول سود آوری در شرایط جدید بازار).
توفیق از آن کسانی نیست که صرفا" می دانند یا حتی می دانند و به آن عمل می کنند، بلکه کسانی موفق می شوند که بدانند و به موقع عمل کنند زیرا فرصت موهبت است." الفرصت تمر مر السحاب" ? فرصتها همچو ابر می گذرند- (نهج البلاغه).

محمد سالاری
منبع : بانک مقالات تخصصی شرکت توسعه مهندسی بازارگستران آتی

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه