دوره ی عمر سازمان

ایران بانو دات کام
دوره ی عمر سازمان,
سازمان بر خلاف تفکر بسیاری از مدیران و مشاوران همان بنیانگذار ،سیستم ،کارکنان و یا وسایل و تجهیزات نیست ؛بلکه سازمان همان راه و روشی است که ما را برای رسیدن به هدف یاری می کند .در واقع سازمان در هر دوره روح و حقیقت کار است به علاوه یا منهای چیزهای دیگر .
پس از شناختن سازمان به این موضوع می پردازیم که هر سازمان برای رسیدن به هدف نیاز مند تصمیماتی است که باید اجرا شوند .برای گرفتن تصمیمات درست و کارآمد وهمچنین اجرای صحیح آن ها،سازمان فاکتور هایی را می طلبد که کیفیت تصمیمات و کارآیی آنها رادر اجرا افزایش دهد .
فاکتورهایی که برای افزایش کیفیت تصمیمات در سازمان باید رعایت شوند عبارتند از:
۱) انجام کار و تولید کردن محصول توسط سازمان که باعث تولید زیاد و خوب سازمان می گردد .این نقش که آن ها را با(P)نشان می دهند در کوتاه مدت بر سازمان تأثیر می گذارد .
۲) داشتن سیستم اداری و در واقع منظم و سیستماتیک بودن سازمان که باعث افزایش نظم سازمان می شود و آن را با (A)نشان می دهیم که در کوتاه مدت برای سازمان مؤثر است .
۳) قدرت پیش بینی شرایط آینده سازمان و ارائه ی ایده هایی برای مطلوب تر کردن آینده که با (E)نمایش داده شده و تأثیر خود را در بلند مدت بر سازمان می گذارد .
۴) نقش (I) که همان رابطه ی دوستی و همبستگی میان کارکنان است که باعث افزایش روحیه ی همکاری درآنان می شود و در بلند مدت سازمان را متأثر می کند .
محمد رسولی

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه