خبرگزاری ایرنا: رییس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری،گفت: براساس طرحی که در کمیسیون فرهنگی دولت مصوب شده به پدران نوزادهای دوقلو و چندقلو مرخصی یک ماهه زایمان داده می‌شود. ˈمریم مجتهدزادهˈ افزود: براساس این طرح مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش خواهد یافت. مجتهد زاده ادامه داد: برای پدران مرخصی دو هفته‌ای زایمان تصویب شده است که در خصوص نوزادهای دو قلو و چند قلو این مرخصی یک ماهه خواهد بود. وی تصریح کرد: این مرخصی قابل ذخیره شدن و خرید نبوده و حتما باید در هنگام زایمان و به دنیا آم ...

افزایش مرخصی پدران نوزدان چند قلو !

chand gholo[WwW.Kamyab.IR]

خبرگزاری ایرنا: رییس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری،گفت: براساس طرحی که در کمیسیون فرهنگی دولت مصوب شده به پدران نوزادهای دوقلو و چندقلو مرخصی یک ماهه زایمان داده می‌شود.

ˈمریم مجتهدزادهˈ افزود: براساس این طرح مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش خواهد یافت.

مجتهد زاده ادامه داد: برای پدران مرخصی دو هفته‌ای زایمان تصویب شده است که در خصوص نوزادهای دو قلو و چند قلو این مرخصی یک ماهه خواهد بود.

وی تصریح کرد: این مرخصی قابل ذخیره شدن و خرید نبوده و حتما باید در هنگام زایمان و به دنیا آمدن نوزاد توسط پدر نوزاد مورد استفاده قرار گیرد.

مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که زنان و خانواده در بودجه در نظر گرفته شده سال آینده کشور چه میزان است گفت: یک درصد از بودجه سال آینده به زنان و خانواده تخصیص داده شده ا ست.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه